Catalog > Maitake Mushroom
Hui Shu Hua
Maitake Mushroom
Hui Shu Hua

Maitake Mushroom<br> Hui Shu Hua
#5107C Maitake Mushroom
Hui Shu Hua
Price:   $54.00
Sorry, temporarily out of stock

Maitake Mushroom
Hui Shu Hua

Pinyin Name: Hui Shu Hua
English Name: Maitake Mushroom, Grifola frondosa fungus

Concentration: 5:1

Each bottle contains 100 grams. Contains non-gmo dextrin.

Tell a Friend Tell a Friend